Проектування

На етапі Проектування виконуються такі види робіт:

 • розробка техніко-економічних обґрунтувань та обґрунтувань інвестицій у будівництво комплексних нафтопереробних та нафтохімічних підприємств, що забезпечують глибину переробки сировини до 95%, відповідають сучасним вимогам щодо енергетичної ефективності, енергозбереження та обмеження негативного впливу на навколишнє природне середовище;
 • розробка проектної та робочої документації для будівництва нових, а також реконструкції існуючих технологічних установок та комплексів нафтопереробки, що забезпечують виробництво високоякісних палив, що відповідають стандартам "Євро-4"; "Євро-5", високоефективних мастил, компаундованих з багатофункціональними пакетами присадок, газоподібного палива, будівельних та дорожніх бітумів, а також сировини для суміжних галузей промисловості;
 • розробка проектної та робочої документації для будівництва нових, а також реконструкції існуючих об'єктів інфраструктури нафтопереробних підприємств, у тому числі:
  • трубопровідних, кабельних, залізничних та автомобільних комунікацій;
  • автоматизованих зливно-наливних пунктів та естакад;
  • насосних та резервуарних парків;
  • об'єктів тепло- та енергозабезпечення – котельні, бойлерні, теплові пункти, блоки оборотного водопостачання, компресорні станції, станції збору та очищення конденсату водяної пари, трансформаторні підстанції тощо;
  • споруд по комплексному очищенню стічних вод та шкідливих викидів в атмосферу;
  • технологічних об'єктів для забезпечення допоміжних процесів – упаковка, зберігання, відвантаження споживачам товарних нафтопродуктів;
  • об'єктів для технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель та споруд, у тому числі ремонтно-механічних та ремонтно-будівельних цехів, гаражів та станцій технічного обслуговування спеціальної техніки, пунктів для заправки техніки рідким та газоподібним паливом, а також для заряджання акумуляторних батарей підлогового технологічного електротранспорту;
  • об'єктів, що забезпечують виконання спеціальних заходів на підприємстві – пожежні депо, газорятувальні станції, споруди для внутрішньої охорони, притулку для укриття працівників, приміщень, стійких до впливу вибуху тощо;
  • об'єктів, які забезпечують побутове та соціальне обслуговування працівників підприємства (адміністративно-побутові приміщення і т.д.);
 • проектування в особливих інженерно-геологічних умовах – підвищена сейсмічність, ґрунти для просадки, території, що підтоплюються тощо;
 • розробка технологічних регламентів для експлуатації об'єктів;
 • розробка спеціальних розділів проектної документації – заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, вимог енергетичної ефективності, інженерно-технічні заходи цивільної оборони, декларації промислової та пожежної безпеки;
 • виконання спеціальних розрахунків з безпеки проектованих об'єктів (розрахунки енергетичних потенціалів об'єктів, категорій приміщень та зовнішніх установок з вибухо-пожежонебезпечності, надлишкового тиску, що розвивається при згорянні газоповітряних сумішей, зон, меж вибухо-пожежнебезпечних зон, показників пожежонебезпечних об'єктів, проти і т.д);
 • виконання спеціальних розрахунків на міцність, надійність та довговічність проектованих споруд та конструкцій;
 • виконання робіт з екології, у т.ч.: 
  • розробка розділів «Оцінка впливу на довкілля» відповідно до вимог нормативних документів (Україна, Росія, Білорусь);
  • виконання розрахунків розсіювання забруднюючих речовин за допомогою автоматизованих програмних комплексів, рекомендованих при проектуванні будь-яких природоохоронних заходів на території України, Росії, Білорусі;
  • визначення якісного та кількісного складу викидів забруднюючих речовин як при експлуатації, так і при будівництві об'єктів запланованої діяльності; визначення ?шумового впливу об'єктів запланованої діяльності; виконання робіт, пов'язаних із поводженням з відходами;
  • виконання робіт, пов'язаних з оцінкою впливу об'єктів запланованої діяльності на водне середовище;
 • проведення незалежної експертизи проектів;
 • адаптація проектів до норм України, Росії, Казахстану, Білорусі.

ТОВ «ПЕТРОКЕМІКАЛ ТЕХНОЛОДЖІ»Україна, 01133, Київ, вул. Є. Коновальця, 36 Д, офіс 46Телефон: +380 (50) 413-22-00E-mail: pcht@pche.com.ua