Політика у сфері якості

Політика PETROCHEMICAL TECHNOLOGY в галузі якості ґрунтується на місії, цілях та корпоративних принципах PETROCHEMICAL TECHNOLOGY і виражається в прагненні максимального задоволення очікувань та запитів замовників щодо якості та термінів розробки проектної документації.

Мета PETROCHEMICAL TECHNOLOGY у сфері якості:

  • щорічно збільшувати обсяг виконуваних робіт при збереженні високої якості проектної продукції;
  • щорічно збільшувати питомий обсяг реалізації проектної продукції на одного співробітника.

Політика в галузі якості спрямована на забезпечення відповідності системи менеджменту якості PETROCHEMICAL TECHNOLOGY вимогам стандарту ISO 9001:2015, постійне підвищення її результативності, а також на постійне підвищення фінансової результативності проектних робіт, підвищення задоволеності Замовників, зростання добробуту співробітників компанії. >

Реалізація політики в галузі якості досягається шляхом формулювання, планування та вирішення завдань, спрямованих на виконання місії та досягнення цілей у галузі якості, виконання взятих зобов'язань при дотриманні корпоративних принципів та прийнятих положень політики в галузі якості, з подальшим аналізом результатів та внесенням необхідних коригування.

Для постійного підвищення результативності системи управління якістю керівництво PETROCHEMICAL TECHNOLOGY в особі директора бере на себе зобов'язання:

  • створювати умови та виділяти необхідні ресурси для підвищення кваліфікації персоналу;
  • забезпечувати діяльність компанії необхідними кадровими, інформаційними та технічними ресурсами;
  • використовувати сучасні засоби та технології проектування;
  • підтримувати та стимулювати ініціативи співробітників щодо реалізації політики у сфері якості;
  • забезпечувати співробітників компанії інформацією про результати реалізації політики в галузі якості та досягнення поставлених цілей.

ТОВ «ПЕТРОКЕМІКАЛ ТЕХНОЛОДЖІ»Україна, 01133, Київ, вул. Є. Коновальця, 36 Д, офіс 46Телефон: +380 (50) 413-22-00E-mail: pcht@pche.com.ua